Verksamheten har nu lagts ner!

Utbildningsverksamheten har nu avvecklats på grund av min pensionering.

Ett varmt tack till alla mina kursdeltagare och föreläsare genom alla år!


 

Civilekonomernas Informations AB 

Marika Markland